Latest News
11-10-2019

ጋንታና ውዕሊ ዓብዱልዓዚ ኬታ ንምንዋሕ መስርሕ ጀሚራ

ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ብምፍራም ቅድም ኢላ ናብ ቅድመ ምድላው ብምእታው ኣብ መቐለ እናተዳለወት እትርከብ ጋንታና ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ስሙር ዓመት ናይ ዘሕለፈ ጊኒ ቢሳዊ ሓላዊ ልዳት ዓብዱልዓዚዝ ኬታ ውዕሊ ንምንዋሕ መስርሕ ጀሚራ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ምስ ጋንታና ልምምድ ዝጀመረ እዚ ተጻዋቲ ምስ ጋንታና ዝርርብ ካብ ዝጅምር ሰሙናት እኳ እንተሕለፈ ብሓደ ሓደ ጉዳያት ፌደሬሽን ብግዝኡ ክፍጸም ኣይከኣለን። እዚ ምሕዳስ ውዕሊ ድማ ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ክዛዘም ትጽቢት እንትግበረሉ ኣብዚ ዓመት ውዕሉ ዘሕደሰ ብሕታዊ ተጻዋቲ ድማ ክኸውን እዩ። ብኻሊእ ዜና ድማ ብቃል ደረጃ ናብ ጋንታና ክፍርም ዝተስማምዐን ንዝሓለፉ ሰሙናት ምስ ጋንታና ልምምድ እናሰርሐ ዝጸንሐን ጀሚል ያእቆብ ናብ ጅማ ኣባጅፋር ክፍርም ክኢሉ እዩ።


10-10-2019

ጋንታና መንእሰይ ተጻዋቲ ኣፈሪማ

ኣብ ዝውውር መስኮት ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ዘፈረመት ጋንታና ሐዚ ድማ ተሳላፋይ ምጥቃዕ መስመር ብሩክ ሰሙ ኣፈሪማ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ 20 ዓመት ፕሪምየር ሊግ ብሉጽ ምንቅስቓስ ዝገበረ እዚ ተስፋ ዘለዎ ተጻዋቲ ካብ ምጥቃዕ መስመር ብተወሳኺ ብመስመር እውን ክጻወት ዝኽእል እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት ትሕቲ 20 ዓመት ፕሪምየር ሊግ ምስ ዝነበረት ኣዲስ ኣበባ ከተማ ጽቡቕ ዓመት ዘሕለፈ እዚ ተጻዋቲ ምስ ጋንታና ልምምድ ካብ ዝጅምር ሰሙናት ምቑጻሩ እንትዝከር ሐዚ ድማ ብዕሊ ንጋንታና ፌርምኡ ኣንቢሩ እዩ። ብሩክ ሰሙ ሓዊስ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተጻወቲ ዝሓዘት ጋንታና ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ውዕሊ ኬታ ምንዋሕ ሓዊሱ ሓደ ተጻዋቲ ክተፈርም እያ።


25-09-2019

ተኸላ ሳዕሪ ስቴድየም ወልዋሎ ተጀሚሩ

ንዝሓለፉ ሰሙናት ብድጋፍ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ጋንታና ስራሕቱ እናተሳለጠ ዝጸንሐ ስቴድየም ወልዋሎ ሎማዓንቲ ሳዕሪ ናይ ምትካል ስራሕትታቱ ተጀሚሩ። ብምኽንያት ዝናብ ከይዲ ምብታን ልሙዕ ሳዕሪ ብግዚኡ ክካየድ ብዘይ ምኽኣሉ ስራሕቲ ተኸላ ሳዕሪ ተጓቲቱ ምንባሩ እንትዝከር ሐዚ ግና ስርሑ በቲ ድሒሩ ትልሚ ዝወጸሉ መሰረት እናተሳለጠሉ ይርከብ። ክሳብ ሕዳር መወዳእታ ስራሕቲ ተኸላ ሳዕሩ ተዛዚሙ ግልጋሎት ክህብ ትጽቢት ዝግበረሉ ስቴድየም ወልዋሎ ቅድሚ ግልጋሎት ምጅማሩ ንሰለስተ እዋናት ዝኣክል ምቑራጽ ሳዕሪ ከምዝካየደሉ እንትፍለጥ እቲ ኸይዲ ድማ ንጸወታ ምችው ዝኾነ ሳዕሪ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ክግለጸ ተኻኢሉ።


01-06-2019

40% discount on club T-shirt purchases

Lion International Bank is going to sponsor 40% discount for the first 500 registered fans who purchase club T-shirts through Hellocash. You have to be registered amember to place your order. Click this news to place your order.


13-09-2019

ስራሕቲ ሕድሳት ስቴድየም ወልዋሎ ኣብ ምስላጥ ይርከብ

ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ስራሕቲ ሕድሳቱ ተጀሚሩ ብሓደ ሓደ ምኽንያታት ዝተጓተተ ስቴድየም ወልዋሎና ኣብዚ ሰዓት እዚ ብሓገዝ መላእ ደጋፊና ኣብ ጽቡቕ ከይዲ ይርከብ። ናይ ትሕቲ መሬትን ናይ ተፋሰስ ስራሕትን ቀዲሙ ተዛዚሙ ብምኽንያት ዝናብ ተኸላ ሳዕሪ ክሳለጠሉ ዘይከኣለ ስቴድየምና ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብሓገዝ መላእ ደጋፊና ናይ ምብታን ልሙዕ ሓመድ ተኻይድሉ እዩ። ቀጻሊ ዓመት ጸወታታት ንምድላው ኣብ ምሽብሻብ ዝርከብ ስቴድየምና ልዕሊ ፍርቂ ናይ ምብታን ልሙዕ ሓመድ እንትሳለጠሉ ዝተረፈ ዝተወሰነ ኣካል እቲ ስቴድየም ድማ ኣብ ምስላጥ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ንዝሓለፉ መዓልታት ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ጋንታናን ፈተውቲ ጋንታናን ብዓርሰ ፍቓድ ተለዓዒሎም ኣብ ምስላጥ ሕድሳት ስቴድየምና ናይ ዓርሶም ግደ ኣፋሊጦም። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ድማ ናይ መወዳእታ ከይዲ ተኸላ ሳዕሪ ክጅመር ምኳኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ።


03-09-2019

ጋንታና ሓሙሽተ ተጻወቲ ናብ ዋና ጋንታ ኣዕብያ

ቀዲማ ናብ ቅድመ ውድድር ምድላው ዝኣተወት ጋንታና ቀዲማ ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ምፍራማ እንትዝከር ሐዚ ድማ ንሓሙሽተ ተጻወቲ ናብ ዋና ጋንታ ክተዕቢ ክኢላ እያ። ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ንሰላሳ ዝኣኽሉ መናእሰይ ተጻወቲ ናይ ፈተነ ዕድል ዝሃበት ጋንታና ንዬሴፍ ሃ\ማርያም ሄርሞን ጉዕሽ ፣ ስምኦን ሓጎስ ፣ ነጋሲ ገ\የሱስ ፣ ናትናኤል ኪዳነ እያ ናብ ዋና ጋንታ ክተዕቢ ክኢላ ዘላ። ቅድም ኢላ ንሰመረ ሃፍታይ ፣ ስምኦን ማሩን ሽሻይ መዝገቦን ኣብ ዋና ጋንታ ዕድል ዝሃበት ጋንታና ኣብ ቀጸልቲ ድማ ንተወሰኽቲ መናእሰያት ዕድል ክትህብ እያ። ብኻሊእ ዜና ድማ ቅድም ኢሉ ዝውውሩ ብምፍጻም ምስ ጋንታና ከይተጸምበረ ዝጸንሐ ኣይናለም ሃይሉ ምስ ጋንታና ልምምድ ክጅምር ክኢሉ እዩ።


02-09-2019

በረከት ኣማረ ኢትዮጵያ ቡና ተጸምቢሩ

ካብ ጋንታና ወልዋሎ ካልኣይ ጋንታ ዓብዩ ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዕብየት ጋንታና ኣዝዩ ዓብይ ግደ ዝነበሮን እዚ ተጻዋቲ ብፍላይ ጋንታና ናብ ፕሪምየር ሊግ ክትዓቢ ጽቡቕ ብቕዓት ኣርእዩ ናይቲ ውድድር ኮኾብ ተባሂሉ ምሽላሙ ይፍለጥ። ምስ ጋንታና ዝነበሮ ውዕሊ ምዝዛሙ ስዒቡ ናብ ኢትዮጵያ ቡና ብኽልተ ዓመት ውዕሊ ዝተጸምበረ በረከት ቀጻሊ ዓመት ድማ ምስ ተክለ ማርያም ሻንቆ ክንሓናሕ እዩ። ጋንታና ድማ ንዝሓለፉ ዓመታት ብጽቡቕ ብቕዓትን ሞያዊ ተኣማንነትን ንዘገልገላ በረከት ኣማረ ብሽም ደገፍታን መላእ ኣባላታን ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞ ሂወቱ ጸጽቡቑ ክገጥሞ ትምነ።


01-09-2019

ጋንታና ብሰለስተ ተጻወቲ ናይ ፈተነ ዕድል ሂባ.

ኣብ ዝውውር ንጡፍ ዝበሃል ተሳትፎ ብምግባር ቀዲማ ናብ ቅድመ ውድድር ዝኣተወት ጋንታና ንካርሎስ ዳምጠው ፣ ጠዓመ ወልደ ኪሮስን ክብሮም ዘርኡ ናይ ፈተነ ዕድል ሂባ። ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ምስ ጅማ ኣባቡና ዘሕለፈን ቅድሚ ሐዚ ንመቐለ 70 እንደርታን መከላከያን ዝተጻወተ እዚ ተጻዋታይ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ምስ ጋንታና ጻንሒት ዝገበረ እንትኸውን ጽቡቕ ናይ ፈተነ ግዘ እንተሕሊፉ ድማ ንጋንታና ፌርምኡ ከንብር እዩ። ካልኦት ናይ ፈተነ ዕድል ዝተወሃቦም ኣብ ከተማና ዓድግራት ኣብ ዝርከባ ፕሮጀክታት ዓብዬም ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሶሎዳ ዓድዋ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝበሃል ዓመት ዘሕለፉን እታ ጋንታ ናብ ላዕለዋይ ሊግ ክትዓቢ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበሩን መናእሰይ ተጻወቲ ጠዓመ ወልደ ኪሮስን ክብሮም ዘርኡን እዮም። እሶም እውን ብተመሳሳሊ ምስ ጋንታና ዝተሳኽዐ ናይ ፈተነ እዋን ዘሕልፉ እንተኾይኖም ምስ ጋንታና ቀዋሚ ውዕሊ ክኣስሩ ትጽቢት ይግበር።


30-08-2019

ጋንታና ጃፋር ደሊል አፈሪማ

ሓላዊ ልዳት ንምፍራም ኣብ ምትእልላሽ ዝጸንሐት ጋንታና ወልዋሎ ናይ ኣዳማ ከተማ ሓላዊ ልዳት ጃፋር ደሊል ኣፈሪማ። ናይ ኩዕሶ እግሪ ሂወቱ ኣብ ጋንታ ኣዳማ ከተማ ዝጀመረን እታ ጋንታ ኣብ 2006 ናብ ፕሪምየር ሊግ ክትምለስ ዓብይ እጃም ዝነበሮን እዚ ሓላዊ ልዳት ክሳብ ሐዚ ካብ ኣዳማ ከተማ ወጻኢ ዘይተጻወተ እንትኸውን ጋንታና ወልዋሎ ድማ ካልአይቲ ጋንትኡ እያ። ብኻልእ ዜና ብፖስፖርት ምኽንያት ክሳብ ሐዚ ናብ ጋንታና ዘይተጸምበረ ጊኒ ቢሳዊ ዓብዱልዓዚዝ ኬታ ኣብ ቀረባ እዋን ን ቅድመ ውድድር ምስ ጋንታና ክጽምበር እዩ።


30-08-2019

ጋንታና ጃፋር ደሊል አፈሪማ

ሓላዊ ልዳት ንምፍራም ኣብ ምትእልላሽ ዝጸንሐት ጋንታና ወልዋሎ ናይ ኣዳማ ከተማ ሓላዊ ልዳት ጃፋር ደሊል ኣፈሪማ። ናይ ኩዕሶ እግሪ ሂወቱ ኣብ ጋንታ ኣዳማ ከተማ ዝጀመረን እታ ጋንታ ኣብ 2006 ናብ ፕሪምየር ሊግ ክትምለስ ዓብይ እጃም ዝነበሮን እዚ ሓላዊ ልዳት ክሳብ ሐዚ ካብ ኣዳማ ከተማ ወጻኢ ዘይተጻወተ እንትኸውን ጋንታና ወልዋሎ ድማ ካልአይቲ ጋንትኡ እያ። ብኻልእ ዜና ብፖስፖርት ምኽንያት ክሳብ ሐዚ ናብ ጋንታና ዘይተጸምበረ ጊኒ ቢሳዊ ዓብዱልዓዚዝ ኬታ ኣብ ቀረባ እዋን ን ቅድመ ውድድር ምስ ጋንታና ክጽምበር እዩ።